Psyche

16 Typów Osobowości wg. Junga – Poznaj je wszystkie!

Najlepsze Imiona Dla Dzieci

treść

C.G. Jung, szwajcarski psychiatra i psycholog, opracował system 16 typów osobowości, który jest używany do dzisiaj. System ten opiera się na czterech podstawowych cechach charakteru: ekstrawersji, introwersji, intuicji i myśleniu. Każdy z 16 typów osobowości ma swoje własne cechy charakteru, które są wyraźnie zdefiniowane. Przeczytaj nasz artykuł i poznaj wszystkie typy osobowości wg. Junga!

16 Typów Osobowości wg. Junga – Poznaj je wszystkie! To temat, który z pewnością zainteresuje wszystkich, którzy chcą lepiej poznać siebie i innych. Dowiedz się, jakie są typy osobowości i jak je rozpoznać. A jeśli chcesz wiedzieć, jak wywołać okres lub jakie są najmodniejsze cięcia na jesień 2020, to zajrzyj na wywoływanie okresu i cięcia 2020 .

Ekstrawersja i Introwersja

Ekstrawersja i introwersja są podstawowymi cechami charakteru, które są używane do określenia typu osobowości. Ekstrawersja oznacza skłonność do bycia bardziej otwartym i towarzyskim, podczas gdy introwersja oznacza skłonność do bycia bardziej zamkniętym i skupionym na sobie. Każdy z 16 typów osobowości ma swoje własne cechy charakteru, które są wyraźnie zdefiniowane.Intuicja i Myślenie

Intuicja i myślenie są kolejnymi cechami charakteru, które są używane do określenia typu osobowości. Intuicja oznacza skłonność do wyciągania wniosków na podstawie doświadczenia i obserwacji, podczas gdy myślenie oznacza skłonność do logicznego i racjonalnego myślenia. Każdy z 16 typów osobowości ma swoje własne cechy charakteru, które są wyraźnie zdefiniowane.

16 Typów Osobowości wg. Junga

Jung opracował 16 typów osobowości, które są określane przez połączenie ekstrawersji, introwersji, intuicji i myślenia. Oto 16 typów osobowości wg. Junga:

1. Ekstrawertyczny Intuicyjny (EN)

Ekstrawertyczny Intuicyjny (EN) to osoba, która jest bardziej otwarta i towarzyska, a także skłonna do wyciągania wniosków na podstawie doświadczenia i obserwacji.

2. Ekstrawertyczny Myśliciel (ET)

Ekstrawertyczny Myśliciel (ET) to osoba, która jest bardziej otwarta i towarzyska, a także skłonna do logicznego i racjonalnego myślenia.

3. Introwertyczny Intuicyjny (IN)

Introwertyczny Intuicyjny (IN) to osoba, która jest bardziej zamknięta i skupiona na sobie, a także skłonna do wyciągania wniosków na podstawie doświadczenia i obserwacji.

4. Introwertyczny Myśliciel (IT)

Introwertyczny Myśliciel (IT) to osoba, która jest bardziej zamknięta i skupiona na sobie, a także skłonna do logicznego i racjonalnego myślenia.

Podsumowanie

C.G. Jung opracował system 16 typów osobowości, który jest używany do dzisiaj. System ten opiera się na czterech podstawowych cechach charakteru: ekstrawersji, introwersji, intuicji i myśleniu. Każdy z 16 typów osobowości ma swoje własne cechy charakteru, które są wyraźnie zdefiniowane. Przeczytaj nasz artykuł i poznaj wszystkie typy osobowości wg. Junga!

Źródła: https://www.verywellmind.com/what-are-the-16-personality-types-2795850 , https://www.psychologyjunkie.com/2018/08/20/the-16-personality-types/ , https://www.truity.com/personality-type/ENFJ , https://www.truity.com/personality-type/INTP .

Zalecane