Regulamin korzystania

Najlepsze Imiona Dla Dzieci

Regulamin korzystania

1. Wstęp

Korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz te warunki użytkowania. Jeżeli nie zgadzasz się z tymi warunkami, prosimy o niekorzystanie z naszej strony.

2. Prawa do treści

Wszystkie prawa do treści na tej stronie należą do nas, chyba że zaznaczono inaczej. Nie możesz kopiować, modyfikować, rozpowszechniać, sprzedawać ani wynajmować żadnej części naszej strony lub naszej treści bez naszej wyraźnej zgody.

3. Korzystanie z serwisu

Zgadzasz się, że korzystasz z naszej strony na własną odpowiedzialność. Nie możemy zagwarantować, że nasza strona będzie dostępna 24 godziny na dobę; nie możemy być odpowiedzialni za niedostępność strony z jakiejkolwiek przyczyny.4. Ograniczenie odpowiedzialności

Nie możemy być odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z naszej strony. Ta strona i wszystkie informacje na niej zawarte są udostępniane 'tak, jak są', bez żadnej gwarancji.

5. Zmiany w warunkach użytkowania

Możemy zmieniać te warunki użytkowania w dowolnym momencie, publikując zmienione warunki na naszej stronie.

6. Rozwiązywanie sporów

Wszelkie spory wynikające z tych warunków użytkowania podlegają prawu polskiemu i będą rozstrzygane przez polskie sądy.

7. Kontakt

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych warunków użytkowania, prosimy o kontakt za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Zalecane